آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مراغه گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 433,620 8,164,987,066 Rls. 86,724 $
2 1 1398 مراغه گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 206,720 3,895,318,912 Rls. 41,344 $
3 1 1398 مراغه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 169,770 3,193,971,926 Rls. 33,954 $
4 1 1398 مراغه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 13,220 1,164,110,896 Rls. 10,576 $
مجموع کل
16,418,388,800 ريال
مجموع کل
172,598 دلار
[1]