آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 70 6,955,333,000 Rls. 77,000 $
2 1 1398 مشهد سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 60 6,503,688,000 Rls. 72,000 $
3 1 1398 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 377 246,860,284 Rls. 2,620 $
4 1 1398 مشهد سوئد 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 49 22,821,575 Rls. 245 $
5 1 1398 مشهد سوئد 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 23 20,635,370 Rls. 230 $
6 1 1398 مشهد سوئد 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، مردانه يا پسرا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 9 12,112,065 Rls. 135 $
7 1 1398 مشهد سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5 8,164,429 Rls. 91 $
8 1 1398 مشهد سوئد 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 70 7,536,396 Rls. 84 $
9 1 1398 مشهد سوئد 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 12 5,921,454 Rls. 66 $
10 1 1398 مشهد سوئد 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 12 5,283,408 Rls. 48 $
11 1 1398 مشهد سوئد 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 10 3,302,130 Rls. 30 $
12 1 1398 مشهد سوئد 95030080 --- سایر 8 1,806,580 Rls. 20 $
13 1 1398 مشهد سوئد 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5 1,354,935 Rls. 15 $
مجموع کل
13,794,819,626 ريال
مجموع کل
152,584 دلار
[1]