آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,000 4,629,240,000 Rls. 46,322 $
مجموع کل
4,629,240,000 ريال
مجموع کل
46,322 دلار
[1]