آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,421,562,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
2,421,562,000 ريال
مجموع کل
22,000 دلار
[1]