آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ازبکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 36,010 2,918,029,761 Rls. 29,547 $
مجموع کل
2,918,029,761 ريال
مجموع کل
29,547 دلار
[1]