آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري عربي سوريه 29051100 متانول 70,096 5,171,975,422 Rls. 46,988 $
مجموع کل
5,171,975,422 ريال
مجموع کل
46,988 دلار
[1]