آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان کنيا 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 43,804 2,093,132,493 Rls. 23,172 $
مجموع کل
2,093,132,493 ريال
مجموع کل
23,172 دلار
[1]