آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 30,384 6,199,739,848 Rls. 69,055 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 2,880 142,328,736 Rls. 1,584 $
مجموع کل
6,342,068,584 ريال
مجموع کل
70,639 دلار
[1]