آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 9,906,390,000 Rls. 90,000 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 14,000 2,465,590,400 Rls. 22,400 $
مجموع کل
12,371,980,400 ريال
مجموع کل
112,400 دلار
[1]