آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 17,600 2,421,562,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
2,421,562,000 ريال
مجموع کل
22,000 دلار
[1]