آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 102,000 8,743,666,542 Rls. 96,798 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 90,000 7,331,122,890 Rls. 78,265 $
مجموع کل
16,074,789,432 ريال
مجموع کل
175,063 دلار
[1]