آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 89,400 8,236,198,220 Rls. 91,180 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 57,500 5,713,309,250 Rls. 63,250 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,039 3,568,257,354 Rls. 38,568 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 650 677,467,500 Rls. 7,500 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 850 352,283,100 Rls. 3,900 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 540 302,602,150 Rls. 3,350 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 2,500 248,404,750 Rls. 2,750 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84418000 ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 430 205,950,120 Rls. 2,280 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84411000 ماشينهاي برش 120 63,230,300 Rls. 700 $
مجموع کل
19,367,702,744 ريال
مجموع کل
213,478 دلار
[1]