آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مهاباد ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,132 4,264,522,419 Rls. 47,211 $
مجموع کل
4,264,522,419 ريال
مجموع کل
47,211 دلار
[1]