آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 25,000 5,615,875,000 Rls. 62,500 $
2 1 1398 کرمان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 24,664 1,858,708,523 Rls. 20,717 $
مجموع کل
7,474,583,523 ريال
مجموع کل
83,217 دلار
[1]