آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,205 1,949,390,149 Rls. 21,581 $
2 1 1398 کرمان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 27,900 1,486,905,669 Rls. 16,461 $
مجموع کل
3,436,295,818 ريال
مجموع کل
38,042 دلار
[1]