آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك جمهوري عربي سوريه 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,985,930 34,396,800,822 Rls. 1,214,665 $
مجموع کل
34,396,800,822 ريال
مجموع کل
1,214,665 دلار
[1]