آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 186,773 11,873,478,915 Rls. 417,143 $
2 12 1394 اراك هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 48,134 10,059,952,489 Rls. 333,827 $
3 12 1394 اراك هند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 30,496 2,321,947,180 Rls. 80,803 $
4 12 1394 اراك هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 86,000 2,148,767,706 Rls. 75,915 $
5 12 1394 اراك هند 28372000 سيانورهاي کمپلکس 16,500 1,290,234,000 Rls. 43,071 $
6 12 1394 اراك هند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 9,279 483,590,925 Rls. 17,085 $
مجموع کل
28,177,971,215 ريال
مجموع کل
967,843 دلار
[1]