آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل اوكراين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,623 10,148,064,886 Rls. 344,715 $
2 12 1394 اردبيل اوكراين 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 56,150 3,274,224,977 Rls. 112,862 $
مجموع کل
13,422,289,863 ريال
مجموع کل
457,577 دلار
[1]