آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 8,240 13,284,483,517 Rls. 469,333 $
2 12 1394 اردبيل ايتاليا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,295 11,660,401,909 Rls. 389,781 $
3 12 1394 اردبيل ايتاليا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 31,260 2,702,281,688 Rls. 93,732 $
4 12 1394 اردبيل ايتاليا 84861000 ماشين ها ودستگاهها براي ساخت گوي هاي بلورين وياويفرها 670 1,861,376,598 Rls. 64,296 $
5 12 1394 اردبيل ايتاليا 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 1,500 821,093,700 Rls. 27,206 $
مجموع کل
30,329,637,412 ريال
مجموع کل
1,044,349 دلار
[1]