آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,151,573 173,355,777,042 Rls. 5,836,211 $
2 12 1394 اردبيل هند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 399,699 5,053,486,470 Rls. 168,430 $
3 12 1394 اردبيل هند 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,830 2,688,157,110 Rls. 92,855 $
مجموع کل
181,097,420,622 ريال
مجموع کل
6,097,496 دلار
[1]