آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,496,554 92,664,338,978 Rls. 3,137,022 $
مجموع کل
92,664,338,978 ريال
مجموع کل
3,137,022 دلار
[1]