آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 156,539 20,944,240,054 Rls. 695,978 $
2 12 1394 اروميه سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,100 2,573,977,500 Rls. 85,500 $
مجموع کل
23,518,217,554 ريال
مجموع کل
781,478 دلار
[1]