آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه قبرس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 258,000 12,043,797,904 Rls. 417,176 $
2 12 1394 اروميه قبرس 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 24,990 1,234,572,768 Rls. 41,184 $
مجموع کل
13,278,370,672 ريال
مجموع کل
458,360 دلار
[1]