آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,908,806 67,536,327,745 Rls. 2,294,191 $
2 12 1394 اروميه پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 130,395 2,492,792,658 Rls. 85,183 $
مجموع کل
70,029,120,403 ريال
مجموع کل
2,379,374 دلار
[1]