آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه چين 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 772,326 43,096,449,990 Rls. 1,469,450 $
2 12 1394 اروميه چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 127,620 14,214,427,487 Rls. 489,690 $
3 12 1394 اروميه چين 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 87,800 13,325,963,496 Rls. 466,774 $
4 12 1394 اروميه چين 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 15,560 6,560,003,830 Rls. 231,761 $
5 12 1394 اروميه چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,152 3,218,976,112 Rls. 106,900 $
6 12 1394 اروميه چين 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 10,282 2,026,099,356 Rls. 71,094 $
7 12 1394 اروميه چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 6,069 1,845,348,960 Rls. 61,080 $
8 12 1394 اروميه چين 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 22,270 1,599,447,699 Rls. 56,508 $
9 12 1394 اروميه چين 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 10,280 1,312,000,767 Rls. 46,352 $
10 12 1394 اروميه چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,000 1,229,976,787 Rls. 42,713 $
11 12 1394 اروميه چين 29181400 اسيد سيتريك 50,000 1,209,903,907 Rls. 40,432 $
12 12 1394 اروميه چين 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 18,739 1,123,215,660 Rls. 37,478 $
13 12 1394 اروميه چين 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 4,350 892,171,665 Rls. 29,849 $
14 12 1394 اروميه چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 12,816 882,673,593 Rls. 30,972 $
15 12 1394 اروميه چين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 2,000 711,140,671 Rls. 23,740 $
16 12 1394 اروميه چين 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 4,073 613,000,200 Rls. 20,732 $
17 12 1394 اروميه چين 29209090 --- ساير استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي فلزي بجز گرانول نيترو گليسرين 10,000 601,583,567 Rls. 21,420 $
18 12 1394 اروميه چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 530,672,260 Rls. 17,990 $
19 12 1394 اروميه چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,240 468,412,305 Rls. 15,911 $
20 12 1394 اروميه چين 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 24,360 391,463,820 Rls. 12,980 $
21 12 1394 اروميه چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,365 233,685,957 Rls. 8,200 $
22 12 1394 اروميه چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 72 105,972,346 Rls. 3,538 $
23 12 1394 اروميه چين 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 744 80,051,833 Rls. 2,809 $
24 12 1394 اروميه چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 306 77,439,479 Rls. 2,619 $
25 12 1394 اروميه چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 230 43,999,563 Rls. 1,548 $
26 12 1394 اروميه چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 146 42,417,648 Rls. 1,404 $
27 12 1394 اروميه چين 85284900 ساير مونيتورها باصفحه نمايش (تخت ,معمولي) غير مذكور در جاي ديگر 88 39,739,630 Rls. 1,327 $
28 12 1394 اروميه چين 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 526 31,460,541 Rls. 1,050 $
29 12 1394 اروميه چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 390 29,456,700 Rls. 975 $
30 12 1394 اروميه چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 200 6,623,272 Rls. 221 $
مجموع کل
96,543,779,101 ريال
مجموع کل
3,317,514 دلار
[1]