آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 24,718 31,430,953,918 Rls. 1,061,395 $
مجموع کل
31,430,953,918 ريال
مجموع کل
1,061,395 دلار
[1]