آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 27,119 10,764,955,710 Rls. 357,580 $
2 12 1394 اصفهان بلژيك 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 5,371 4,523,107,717 Rls. 154,713 $
3 12 1394 اصفهان بلژيك 28230000 ا کسيدهاي تيتان 21,000 2,704,889,140 Rls. 91,881 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان بلژيك 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 1,280 2,229,972,130 Rls. 74,419 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان بلژيك 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 655 914,399,822 Rls. 30,516 $
6 12 1394 اصفهان بلژيك 84411000 ماشينهاي برش 2,515 143,588,262 Rls. 5,051 $
مجموع کل
21,280,912,781 ريال
مجموع کل
714,160 دلار
[1]