آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان تايوان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 82,455 11,253,374,264 Rls. 382,811 $
2 12 1394 اصفهان تايوان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 96,040 6,979,661,463 Rls. 239,837 $
3 12 1394 اصفهان تايوان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 14,850 1,209,884,500 Rls. 40,389 $
4 12 1394 اصفهان تايوان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 1,776 1,134,396,000 Rls. 39,348 $
5 12 1394 اصفهان تايوان 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 1,760 285,685,000 Rls. 9,909 $
6 12 1394 اصفهان تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 70 144,244,000 Rls. 4,826 $
7 12 1394 اصفهان تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 218 83,863,504 Rls. 2,800 $
8 12 1394 اصفهان تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 152 62,431,050 Rls. 2,084 $
9 12 1394 اصفهان تايوان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 8 35,432,396 Rls. 1,183 $
10 12 1394 اصفهان تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 11 26,834,679 Rls. 912 $
11 12 1394 اصفهان تايوان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 14 11,655,186 Rls. 397 $
12 12 1394 اصفهان تايوان 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 12 9,914,000 Rls. 332 $
مجموع کل
21,237,376,042 ريال
مجموع کل
724,827 دلار
[1]