آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان يونان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 96,620 12,321,032,061 Rls. 433,397 $
2 12 1394 اصفهان يونان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 61,912 5,060,197,690 Rls. 172,736 $
3 12 1394 اصفهان يونان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 30,700 5,035,441,950 Rls. 178,879 $
مجموع کل
22,416,671,701 ريال
مجموع کل
785,012 دلار
[1]