آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد آذربايجان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,406,100 19,536,408,224 Rls. 657,160 $
مجموع کل
19,536,408,224 ريال
مجموع کل
657,160 دلار
[1]