آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,971,811 23,051,150,497 Rls. 788,565 $
2 12 1394 اميرآباد آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 43,970 2,810,914,305 Rls. 93,814 $
3 12 1394 اميرآباد آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 36,571 2,588,347,549 Rls. 87,545 $
4 12 1394 اميرآباد آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 3,400 394,743,792 Rls. 13,382 $
مجموع کل
28,845,156,143 ريال
مجموع کل
983,305 دلار
[1]