آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 19,000,000 120,116,757,400 Rls. 3,988,318 $
مجموع کل
120,116,757,400 ريال
مجموع کل
3,988,318 دلار
[1]