آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,339,920 81,032,402,835 Rls. 2,723,610 $
مجموع کل
81,032,402,835 ريال
مجموع کل
2,723,610 دلار
[1]