آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 5,763,667 45,684,978,052 Rls. 1,549,381 $
مجموع کل
45,684,978,052 ريال
مجموع کل
1,549,381 دلار
[1]