آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد اوكراين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 8,931,414 221,455,841,856 Rls. 7,382,536 $
2 12 1394 اميرآباد اوكراين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 8,138,522 63,354,115,523 Rls. 2,107,178 $
3 12 1394 اميرآباد اوكراين 10039000 جو باستثناي بذر 1,964,694 12,350,378,368 Rls. 411,620 $
مجموع کل
297,160,335,747 ريال
مجموع کل
9,901,334 دلار
[1]