آمار کل " واردات از" کشور (جزايرانتيل هلند) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد جزايرانتيل هلند 10039000 جو باستثناي بذر 8,945,000 62,932,363,675 Rls. 2,100,827 $
2 12 1394 اميرآباد جزايرانتيل هلند 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 11,000 888,258,926 Rls. 29,653 $
مجموع کل
63,820,622,601 ريال
مجموع کل
2,130,480 دلار
[1]