آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 28,998,934 194,380,996,447 Rls. 6,630,156 $
مجموع کل
194,380,996,447 ريال
مجموع کل
6,630,156 دلار
[1]