آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد قزاقستان 10011910 گندم دامي 10,000,000 70,724,968,952 Rls. 2,461,457 $
2 12 1394 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 5,928,154 43,036,279,199 Rls. 1,511,330 $
3 12 1394 اميرآباد قزاقستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,679,600 19,680,933,149 Rls. 653,244 $
4 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 230 20,823,510 Rls. 690 $
5 12 1394 اميرآباد قزاقستان 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 111 10,049,607 Rls. 333 $
مجموع کل
133,473,054,417 ريال
مجموع کل
4,627,054 دلار
[1]