آمار کل " واردات از" کشور (هندوراس) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد هندوراس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,456,000 20,073,980,920 Rls. 670,026 $
مجموع کل
20,073,980,920 ريال
مجموع کل
670,026 دلار
[1]