آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد هنگ كنگ 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,815,318 38,645,902,839 Rls. 1,290,046 $
2 12 1394 اميرآباد هنگ كنگ 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 1,708,340 17,155,654,240 Rls. 572,294 $
مجموع کل
55,801,557,079 ريال
مجموع کل
1,862,340 دلار
[1]