آمار کل " واردات از" کشور ((لتوني(لاتويا) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد (لتوني(لاتويا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 4,847,873 39,406,239,487 Rls. 1,315,493 $
2 12 1394 اميرآباد (لتوني(لاتويا 10039000 جو باستثناي بذر 1,211,329 8,002,645,039 Rls. 267,200 $
مجموع کل
47,408,884,526 ريال
مجموع کل
1,582,693 دلار
[1]