آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز فرانسه 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 88,800 25,602,326,643 Rls. 864,446 $
مجموع کل
25,602,326,643 ريال
مجموع کل
864,446 دلار
[1]