آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز چين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 8,553 41,838,674,626 Rls. 1,471,690 $
مجموع کل
41,838,674,626 ريال
مجموع کل
1,471,690 دلار
[1]