آمار کل " واردات از" کشور (بحرين) گمرک (ايلام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ايلام بحرين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,494,500 19,648,999,556 Rls. 655,911 $
مجموع کل
19,648,999,556 ريال
مجموع کل
655,911 دلار
[1]