آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (ايلام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ايلام هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,188,567 189,679,287,428 Rls. 6,381,164 $
مجموع کل
189,679,287,428 ريال
مجموع کل
6,381,164 دلار
[1]