آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 20,489,848 127,416,602,124 Rls. 4,227,648 $
2 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 812,058 43,148,946,080 Rls. 1,438,336 $
3 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 2,878,050 34,594,998,381 Rls. 1,153,653 $
4 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 2,835,000 33,495,110,308 Rls. 1,158,582 $
5 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,657,700 19,579,814,792 Rls. 658,865 $
6 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 28012000 يد 10,000 6,051,892,000 Rls. 200,500 $
7 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 36,093 4,672,427,190 Rls. 154,954 $
8 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 401,180 3,558,628,132 Rls. 120,354 $
9 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 17,070 2,914,600,363 Rls. 99,005 $
10 12 1394 اينچه برون امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 412 171,625,665 Rls. 5,692 $
مجموع کل
275,604,645,035 ريال
مجموع کل
9,217,588 دلار
[1]