آمار کل " واردات از" کشور (تركمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 40,000 8,510,284,972 Rls. 308,814 $
2 12 1394 اينچه برون تركمنستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 150,440 5,284,167,390 Rls. 188,990 $
3 12 1394 اينچه برون تركمنستان 28012000 يد 5,000 4,575,191,393 Rls. 152,735 $
4 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 7,209 691,162,689 Rls. 23,379 $
5 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 174,110 527,050,340 Rls. 19,169 $
6 12 1394 اينچه برون تركمنستان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 1,110 167,382,450 Rls. 5,550 $
7 12 1394 اينچه برون تركمنستان 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 855 154,715,670 Rls. 5,130 $
مجموع کل
19,909,954,904 ريال
مجموع کل
703,768 دلار
[1]