آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,816,384 278,982,417,488 Rls. 9,612,557 $
مجموع کل
278,982,417,488 ريال
مجموع کل
9,612,557 دلار
[1]