آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازارچه ساري سو)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84821000 بلبرينگ. 13,355 2,075,038,538 Rls. 73,571 $
2 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 534 828,366,150 Rls. 29,400 $
3 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 8,334 581,158,029 Rls. 20,632 $
4 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 3,543 500,166,294 Rls. 17,712 $
5 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 3,387 489,726,134 Rls. 17,335 $
6 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 6,028 484,647,475 Rls. 17,152 $
7 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 41079200 ساير چرم هاي بيشتر آماده شده بعد ا ز دباغي ا زنوع گاوياا سب همچينين كناره ها لايه لايه بريده شده دا نه دا نه 3,085 432,254,893 Rls. 15,342 $
8 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,927 388,736,873 Rls. 13,757 $
9 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,758 383,659,221 Rls. 13,603 $
10 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,580 333,424,040 Rls. 11,837 $
11 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 1,730 322,918,384 Rls. 11,462 $
12 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 5,300 296,478,428 Rls. 10,517 $
13 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,200 272,185,306 Rls. 9,632 $
14 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,322 266,869,257 Rls. 9,480 $
15 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 3,565 266,440,732 Rls. 9,455 $
16 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 2,122 248,646,208 Rls. 8,829 $
17 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 3,450 228,873,688 Rls. 8,105 $
18 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 2,600 217,966,515 Rls. 7,714 $
19 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,235 187,777,764 Rls. 6,666 $
20 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,451 187,538,318 Rls. 6,655 $
21 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 1,058 170,460,993 Rls. 6,033 $
22 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,434 166,598,907 Rls. 5,900 $
23 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 2,350 164,173,497 Rls. 5,832 $
24 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 1,160 138,907,582 Rls. 4,916 $
25 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 414 133,743,195 Rls. 4,738 $
26 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 1,615 132,907,472 Rls. 4,720 $
27 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 943 130,334,002 Rls. 4,623 $
28 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 150 127,308,375 Rls. 4,505 $
29 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 850 117,689,520 Rls. 4,165 $
30 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,870 114,671,585 Rls. 4,065 $
31 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 885 113,957,093 Rls. 4,045 $
32 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,350 113,174,921 Rls. 4,020 $
33 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 75040000 پودروفلس نيکل. 300 110,333,925 Rls. 3,905 $
34 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,300 108,983,257 Rls. 3,872 $
35 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 200 107,448,269 Rls. 3,803 $
36 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85452000 جاروبک هاي زغالي 1,440 102,101,317 Rls. 3,613 $
37 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 350 99,342,431 Rls. 3,529 $
38 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 1,260 99,017,625 Rls. 3,504 $
39 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 1,700 99,017,625 Rls. 3,504 $
40 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 1,401 98,639,361 Rls. 3,503 $
41 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 32121000 ورقهکهاي داغکزني 1,205 98,224,653 Rls. 3,489 $
42 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,615 91,379,122 Rls. 3,234 $
43 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 1,040 88,267,140 Rls. 3,124 $
44 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,980 87,326,864 Rls. 3,101 $
45 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,208 87,291,798 Rls. 3,096 $
46 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 756 85,353,685 Rls. 3,021 $
47 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 580 85,155,158 Rls. 3,014 $
48 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 555 84,889,871 Rls. 3,004 $
49 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 1,712 84,698,669 Rls. 3,001 $
50 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 750 81,477,360 Rls. 2,883 $
51 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 1,090 80,503,894 Rls. 2,849 $
52 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 805 78,290,944 Rls. 2,777 $
53 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 951 75,196,814 Rls. 2,661 $
54 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 580 74,121,765 Rls. 2,623 $
55 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 397 73,940,948 Rls. 2,627 $
56 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,700 71,258,284 Rls. 2,531 $
57 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 42050091 اشياء از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشين الات يا وسايل مكانيكي يا براي مصارف فني 931 71,077,815 Rls. 2,516 $
58 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 536 70,836,017 Rls. 2,512 $
59 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,250 70,726,875 Rls. 2,503 $
60 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 667 69,647,959 Rls. 2,472 $
61 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 604 66,542,364 Rls. 2,363 $
62 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 640 63,288,616 Rls. 2,240 $
63 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 640 62,595,511 Rls. 2,215 $
64 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 270 61,108,020 Rls. 2,163 $
65 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 800 61,108,020 Rls. 2,163 $
66 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 641 59,481,042 Rls. 2,107 $
67 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 400 56,581,500 Rls. 2,002 $
68 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 570 56,447,739 Rls. 2,005 $
69 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 200 54,742,601 Rls. 1,937 $
70 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 618 54,543,899 Rls. 1,937 $
71 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 1,200 50,299,965 Rls. 1,787 $
72 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 58063990 --- ساير پارچه هاي تار وپود باف از ساير مواد نسجي بجز نواربافي ابريشمي دستباف 630 49,293,966 Rls. 1,751 $
73 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 240 49,225,905 Rls. 1,742 $
74 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 821 47,065,593 Rls. 1,668 $
75 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,315 44,642,803 Rls. 1,580 $
76 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,050 44,403,691 Rls. 1,577 $
77 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,190 42,011,764 Rls. 1,487 $
78 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 240 40,738,680 Rls. 1,442 $
79 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 120 40,239,972 Rls. 1,429 $
80 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85162100 را دياتورهاي گرم کننده مخزني برقي 370 39,210,529 Rls. 1,388 $
81 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 610 39,206,028 Rls. 1,393 $
82 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 550 39,121,785 Rls. 1,385 $
83 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 170 38,475,420 Rls. 1,362 $
84 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 328 38,164,222 Rls. 1,351 $
85 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 420 37,868,221 Rls. 1,343 $
86 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 505 36,910,793 Rls. 1,307 $
87 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 428 35,685,031 Rls. 1,268 $
88 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 608 34,954,874 Rls. 1,238 $
89 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 377 34,627,878 Rls. 1,225 $
90 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85423300 آمپلي فاير ها 150 34,288,389 Rls. 1,213 $
91 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 800 33,948,900 Rls. 1,201 $
92 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 345 33,145,832 Rls. 1,173 $
93 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 165 32,675,816 Rls. 1,156 $
94 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 565 32,590,944 Rls. 1,153 $
95 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 285 31,856,644 Rls. 1,132 $
96 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 412 30,417,507 Rls. 1,081 $
97 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 365 30,371,366 Rls. 1,076 $
98 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 500 30,038,089 Rls. 1,063 $
99 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 425 29,513,617 Rls. 1,045 $
100 12 1394 بازارچه ساري سو ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 344 28,951,106 Rls. 1,028 $
مجموع کل
14,777,733,476 ريال
مجموع کل
523,868 دلار