آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (بازارچه پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 21,439,990 594,030,886,996 Rls. 20,595,868 $
مجموع کل
594,030,886,996 ريال
مجموع کل
20,595,868 دلار
[1]